good

SD piedalās LU Mecenātu brokastīs

Šā gada 10.aprīlī LU Fonds rīkoja pasākumu “Mecenātu brokastis”. Kā vieni no Fonda mecenātiem tika uzaicināti arī SD pārstāvji.

Šī pasākuma mērķis bija sapulcēt Fonda pašreizējos mecenātus un uzrunāt potenciālos atbalstītājus. LU Fonda valde sniedza pārskatu par 2023. gadā paveikto un informēja par nākotnes plāniem – no kuriem ambiciozākais ir “Latvietis – Nobela prēmijas laureāts” līdz 2050. gadam. Starp jaunajiem projektiem minami arī –
• LU bibliotēkai 500;
• LU akadēmiskais centrs: Veselības māja;
• LU Ziemeļamerikas tūre;
• LU Botāniskais dārzs.

SD jau vairāku gadu garumā ir atbalstījis jaunos bakalaura un maģistra programmu studentus, finansējot katru gadu 2 bakalaura studiju stipendijas un 2 maģistrantūras studiju stipendijas, kā arī nodrošinājis iespēju studentiem piedalīties mācību tiesas izspēlē un ziedojis līdzekļus LU bibliotēkas papildināšanai.

Esam lepni par to, ka esam piederīgi šai līdzīgi domājošo uzņēmēju kompānijai un ar prieku turpināsim sadarbību ar LU Fondu.