good

Pieredze

Būdams daudzpusīgs profesionālis, Aivis konsultē klientus komerctiesību un saistību tiesību jomā, pārvalda un strukturē uzņēmumu iegādes un apvienošanas (M&A) darījumus, kā arī koordinē un uzrauga biroja juristu darbu. Aivim ir liela pieredze juridiskā atbalsta sniegšanā lielos M&A darījumos un investīciju projektos, padziļinātās juridiskās izpētes ziņojumu izstrādē, kā arī pārrunās par dažādu civiltiesisku un komerctiesisku līgumu slēgšanu.
Aivim ir ievērojama pieredze, sniedzot palīdzību klientiem sarežģītās juridiskās situācijās, kas ietver radošu pieeju meklēšanu, piemēram, M&A darījumu strukturēšanā, sarežģītu sarunu risināšanā vai uzņēmuma restrukturizācijas jautājumos.

Nozares

Lauksaimniecība
Rūpniecība
Mazumtirdzniecība un patērētāju tiesību aizsardzība
Finanšu pakalpojumi
Atpūta un izklaide
Enerģētika un infrastruktūra
Nekustamais īpašums un būvniecība
Aviācija

Izglītība

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte
Rīgas Juridiskā augstskola

Karjera

Pirms SKDZ līdzdibināšanas 2001. gadā Aivis bija juridiskā departamenta jurists vienā no lielākajām Latvijas komercbankām, ar ko saistāmas Aivja padziļinātās zināšanas banku un finanšu tiesību jomā.

Dalība organizācijās

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Starptautiskā Advokātu kolēģija (IBA)

Valodas

Latviešu, Angļu, Krievu