good

Izglītība

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Bac. iur.
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Mg. iur., (iesāktas mācības)

Valodas

Latviešu, Angļu, Krievu