good

Veiksmīga pārstāvība tiesvedībā pret negodprātīgu padomes locekli

Birojs, pārstāvot klientu – akciju sabiedrību, ir nodrošinājis klientam veiksmīgu pārstāvību tiesvedībā pret akciju sabiedrības padomes locekli, kas negodprātīgi izmantoja savas tiesības.

Padomes loceklis, attālināti piedaloties padomes sēdē, bija atteicies lemt un balsot par vairākiem Sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, t.sk., par izmaiņām valdes sastāvā. Pēc valdes izmaiņu reģistrācijas komercreģistrā padomes loceklis iesniedza prasību tiesā par sabiedrības padomes sēdes lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu un pienākuma uzlikšanu sabiedrībai grozīt attiecīgo ierakstu komercreģistrā.

Izvērtējot lietas faktiskos apstākļus un pušu iesniegtos dokumentus, tiesa atzina padomes locekļa atteikšanos piedalīties un balsot padomes sēdē par neattaisnojošu un nosprieda pilnībā noraidīt prasību.

Šī lieta ir jauns pagrieziena punkts tiesu praksē saistībā ar sabiedrības institūciju lēmumu pieņemšanu, bet lietas iznākums apstiprina mūsu Biroja ekspertīzi korporatīvajās tiesībās.

Juridiskās palīdzības sniegšanu no Biroja puses klientam nodrošināja partneris Vigo Krastiņš un zvērināta advokāte Jekaterina Kalniņa.