good

Experience

Vigo ir panākumiem bagāts tiesvedību advokāts, kā arī talantīgs, uz risinājumu orientēts sarunu vedējs.

Ikdienā Vigo regulāri strādā ar dažāda veida tiesvedībām, pārstāv klientus ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestādēs, kā arī konsultē klientus maksātnespējas, parādu restrukturizācijas un parādu piedziņas jautājumos. Tāpat Vigo sniedz biroja klientiem juridisko palīdzību nekustamo īpašumu darījumos, būvniecības, darba tiesību jautājumos un dažādos komercdarījumos. Vigo ir ievērojama pieredze strīdu izšķiršanā visās tiesu instancēs, sākot ar vienkāršām parādu piedziņas lietām un darba strīdiem līdz pat sarežģītākajiem dalībnieku strīdiem, īpašuma tiesību lietām, kā arī šķīrējtiesas procesiem.

Vigo ir arī biroja M&A darba grupas vadošais loceklis un piedalās padziļinātās juridiskās izpētes ziņojumu sagatavošanā.

Vigo ir sertificēts maksātnespējas procesa administrators un kopš 2019.gada ir AS “PNB banka” maksātnespējas procesa administrators. AS “PNB banka” tās darbības laikā bija sestā lielākā Latvijas banka.

Nozares

Lauksaimniecība
Mazumtirdzniecība un patērētāju tiesību aizsardzība
Finanšu pakalpojumi
Atpūta un izklaide
Nekustamais īpašums un būvniecība
Aviācija

Izglītība

Biznesa augstskola „Turība”
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte

Karjera

Pirms pievienošanās Skrastiņš un Dzenis 2002.gadā, Vigo kā jurists savu karjeru sāka Andra Rukmaņa zvērinātu advokātu birojā.

Dalība organizācijās

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Maksātnespējas tiesību advokātu sekcija
Latvijas Maksātnespējas procesu administratoru asociācija

Valodas

Latviešu, Angļu, Krievu

Publikācijas

Consequences of the limitation period in disputes arising from commercial transactions, “Bilances Juridiskie padomi” No. 6 (72), June 2019 issue. 

Ievērojamākās lietas un darījumi