good

Regulētās nozares un konkurences tiesības

Skrastiņš & Dzenis regulēto nozaru un konkurences tiesību darba grupa pastāvīgi konsultē un pārstāv klientus strīdīgos konkurences tiesību jautājumos, pārstāvot klientu gan kā atbildētāju, gan kā prasītāju. Mūsu komandai ir arī pieredze un izcili panākumi, konsultējot klientus par karteļu lietām un izmeklēšanu. Mūsu komanda ir apguvusi vertikālo līgumu novērtēšanu (franšīzes, izplatīšana, licencēšana utt.) no konkurences tiesību aspekta, apvienošanās kontroli un muitošanu ar Konkurences iestādēm, dominējošo stāvokli un ļaunprātīgu rīcību, tostarp dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mazumtirdzniecības nozarē, klientu pārstāvību konkurences iestādēs, privātu izpildi un tiesvedību, negodīgu konkurenci, valsts atbalstu un citiem konkurences tiesību jautājumiem.

Mūsu pakalpojumi ir šādi:

  • reglamentējoša un pretmonopola izmeklēšana
  • karteļu regulējums
  • patērētāju aizsardzība un reklāmas
  • franšīzes, izplatīšana un licencēšana
  • apvienošanās kontrole un pārbaude
  • dominēšana un ļaunprātīga rīcība
  • normatīvi (vides atļaujas, licencēšana, valsts regulējums u.c.) un atbilstības jautājumi.