good

Komerctiesības, uzņēmumu iegāde un apvienošana

Komerctiesības un uzņēmumu iegāde un apvienošana (M&A) vienmēr ir bijusi viena no mūsu biroja pamata darbības jomām, kas ietver juridisko palīdzību juridiskās padziļinātās izpētes (legal due diligence) ziņojumu sagatavošanā, M&A darījumu strukturēšanā un īstenošanā, iegādājoties uzņēmumu daļas vai akcijas un aktīvus, kā arī sniedzot padomus un palīdzību citos jautājumos, kas mūsu klientiem ir aktuāli.
Mūsu juristu komandai ir bagāta pieredze klientu konsultēšanā un pārstāvēšanā lietās, kas saistītas ar uzņēmumu reorganizāciju un dažādu veidu uzņēmumu, biedrību un fondu dibināšanu. Mēs esam snieguši juridiskās konsultācijas daudzos M&A darījumos, tostarp vadošo Latvijas azartspēļu, e-komercijas, apdrošināšanas, izklaides un atpūtas, kā arī citu nozaru uzņēmumu kapitāldaļu un aktīvu pirkuma/pārdevuma darījumos. Mūsu komerctiesību un M&A prakses grupa ir atzīta arī tādās pasaulē pazīstamās juridisko firmu reitingos kā Legal 500, IFLR 1000 un Chambers and Partners.

  • Vispārējās konsultācijas

Mēs sniedzam juridiskās konsultācijas un palīdzību mūsu klientiem plaša spektra komerciālos darījumos un ikdienas jautājumos, neatkarīgi no to sarežģītības, tajā skaitā konsultācijas un palīdzību, izvēloties vispiemērotāko ieguldījumu veidu, dibinot vai iegādājoties jaunus uzņēmumus, kā arī konsultējot klientus par vispārējām juridiskām niansēm un jautājumiem, kas būtu jāzina ikvienam ārvalstu vai vietējam investoram.

  • Uzņēmumu iegāde un apvienošana (M&A)

Mūsu M&A komanda ir augsti kvalificēta pirkuma un atsavināšanas darījumu juridisko struktūru, kā arī ieguldījumu struktūru izstrādē. Mēs palīdzam klientiem orientēties katrā darījuma posmā, sākot no juridiskās padziļinātās izpētes ziņojumu sagatavošanas līdz darījuma dokumentācijas sagatavošanai, tirgus dalībnieku apvienošanās atļauju saņemšanai, kā arī posmā pēc uzņēmumu apvienošanās. Mūsu uzmanības centrā ir mūsu klientu uzņēmējdarbība, tāpēc mēs saviem klientiem palīdzam strukturēt darījumus tā, lai visefektīvāk sasniegtu klientu izvirzītos uzņēmējdarbības un juridiskos mērķus.

  • Korporatīvā pārvaldība

Mūsu komerctiesību komanda ir lieliski sagatavota, lai piedāvātu pilna klāsta korporatīvās konsultācijas. Mēs sniedzam padomus un palīdzam gan publiskiem, gan privātiem uzņēmumiem un to valdēm plašu korporatīvās pārvaldības jautājumu klāstā, kā arī vēršoties pret uzņēmumiem un to izpildinstitūcijām, lai mūsu klientiem palīdzētu nodrošinātu stabilu un normatīvajiem tiesību aktiem atbilstošu korporatīvo pārvaldību.

  • Atbilstība

Mēs strādājam, lai sniegtu saviem klientiem efektīvus un kreatīvus risinājumus regulēto nozaru un atbilstības problēmu jautājumos. Mūsu komandai ir apjomīga pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā uzņēmumiem plašā nozaru klāstā, piemēram, apdrošināšanas un finanšu iestādēm, kurām mūsu birojs konsultācijas sniedz par visiem regulējuma atbilstības aspektiem, tostarp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasībām. Mēs izstrādājam katram klientam piemērotas stratēģijas un sniedzam konsultācijas, kas ļauj mūsu klientiem koncentrēties uz savas uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanu.

  • Restrukturizācija un maksātnespēja

Mūsu prakse ietver konsultāciju sniegšanu un pilnu juridisko pakalpojumu klāstu attiecībā uz parādu restrukturizācijas, uzņēmumu reorganizācijas, kā arī iekšzemes un pārrobežu reorganizācijas un maksātnespējas jautājumiem. Mūsu juristiem ir pieredze uzņēmumu, to dalībnieku/akcionāru, valdes locekļu, kreditoru un parādnieku pārstāvēšanā tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesos. Mēs piedāvājam specifiski pielāgotus risinājumus, tostarp dokumentu izstrādi tiesām un kreditoru sapulcēm, kreditoru prasījumu izstrādi un izskatīšanu, kreditoru pārstāvību, konsultāciju sniegšanu maksātnespējas procesa laikā, tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādi un saskaņošanas procesa organizēšanu, kā arī konsultāciju sniegšanu saistībā ar citiem maksātnespējas un parādu restrukturizācijas jautājumiem.

  • Kapitāla tirgus

Mēs sniedzam klientiem visaptverošas konsultācijas par plašu kapitāla piesaistes darījumu spektru, aptverot visu finansēšanas ciklu. Mūsu ieteikumi tiek sniegti, ņemot vērā mūsu juristu tiešo, praktisko pieredzi banku sektorā, parādu restrukturizācijas, maksātnespējas, regulatīvo jautājumu, kā arī strīdu risināšanā. Mūsu ieteikumus pastāvīgi izmanto apdrošinātāj, investori un konsultanti.

Spožākie pieredzes brīži