good

Banku darbība un finanses

Skrastiņš & Dzenis zināšanas un pieredze banku un finanšu praksē atrodas pašās uzņēmuma saknēs, jo trīs no Skrastiņš & Dzenis partneriem iepriekš bijuši uzņēmuma juristi vienā no lielākajām Latvijas komercbankām. Mūsu klientu sarakstā ir vairākas bankas un brokeru kompānijas, kā arī patēriņa kreditēšanas finanšu institūcijas.

Mūsu juristi ir bijuši iesaistīti banku dibināšanā un konsultējuši ārvalstu finanšu, kredītu un investīciju institūcijas, kas vēlas sadarboties ar Latvijas bankām, un snieguši atzinumus par likuma ievērošanu, atsevišķu finanšu darījumu perspektīvām un iespējām Latvijā. Skrastiņš & Dzenis Banku un finanšu komanda ir labi aprīkota, lai palīdzētu klientiem, finanšu institūcijām, risinot sarunas ar bankām par dažādu projektu finansēšanu, kā arī konsultācijas par finanšu un cita veida nodrošinājumiem un ar tiem saistītajiem riskiem. Mūsu klientu vidū Skrastiņš & Dzenis Banku un finanšu prakse ir labi pazīstama ar savu lietpratību, īpaši restrukturizācijas un maksātnespējas, finanšu pakalpojumu regulēšanas un nekustamā īpašuma finansēšanas jomā.

Tālāk ir norādīta tikai neliela daļa no mūsu pakalpojumiem:

  • Palīdzība kredītiestādes dibināšanā Latvijā
  • Konsultācijas par licencēšanas un normatīvajām prasībām
  • Tiesvedība un klientu pārstāvība strīdos ar kredītiestādēm
  • Konsultācijas par dažādiem likumdošanas aspektiem un prasībām
  • Klientu interešu pārstāvēšana Finanšu kapitāla tirgus komisijā (kredītiestāžu uzraugošā iestāde) un administratīvajā tiesā
  • Konsultācijas neskaitāmos jautājumos, kas saistīti ar AML, KYC un FinTech jautājumiem.