good

Strīdu Risināšana

Strīdu risināšana jau kopš pašas biroja dibināšanas ir bijusi viena no mūsu advokātu biroja galvenajām prakses jomām. Mēs pārstāvam klientu intereses dažādos strīdos visās tiesu instancēs, kā arī šķīrējtiesās un alternatīvajās strīdu izšķiršanas iestādēs.
Mūsu advokātu un juristu komanda specializējas sarežģītos strīdos ar dažādiem prasījumiem, kā arī starptautiskiem strīdu dalībniekiem. Mēs regulāri pārstāvam mūsu klientus dažādās tiesvedībās vispārējās jurisdikcijas tiesās un šķīrējtiesās, kā arī administratīvajos strīdos attiecīgajās valsts iestādēs un administratīvajās tiesās.

  • Tiesvedības

Mūsu strīdu risināšanas un tiesvedības jomas komanda sastāv no labi izglītotiem un pieredzējušiem speciālistiem. Mēs regulāri pārstāvam mūsu klientus visās vispārējās un administratīvajās tiesu instancēs, tostarp apelācijas tiesās un Augstākajā tiesā, kā arī Satversmes tiesā. Mūsu advokātu darbu, īpaši izceļot kolēģi Andreju Guļajevu, ir atzinuši tādi atzīti juridisko firmu reitingi kā Legal 500 un Chambers & Partners.

  • Šķīrējtiesas process

Mēs konsultējam un pārstāvam klientus arī šķīrējtiesas procesos dažādās nacionālajās un ārvalstu šķīrējtiesās, kurās iesaistīti gan Latvijas, gan ārvalstu klienti. Viens no mūsu biroja partneriem ir aktīvs šķīrējtiesnesis Rīgas Šķīrējtiesā.

  • Sarunu vešana

Mūsu juristiem ir viss nepieciešamais – kā pieredze, tā prasmes – būt mediatoriem un palīdzēt klientiem vislabākajā iespējamajā veidā, lai atrastu izdevīgāko situācijas risinājumu pat šķietamās bezizejas situācijās.

Spožākie pieredzes brīži