good

Datu aizsardzība un NILLN

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un personas datu aizsardzības regulējums nepārtraukti mainās (VDAR stājās spēkā maijā, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums kopš pagājušā gada ir vairākkārt grozīts). Skrastiņš & Dzenis komanda sniedz konsultācijas un pārstāv mūsu klientus pārvaldes iestādēs saistībā ar obligātajām NILLN un Privātuma politikām un procedūrām. Mēs cenšamies rast risinājumus, kas ir izdevīgi gan klientam, gan regulatīvajai iestādei. Mēs spējam veikt VDAR nepilnības novērtējumu, kā arī mums ir plaša pieredze privātuma politiku, privātuma paziņojumu, kā arī NILLN procedūru izstrādē attiecībā uz klientu un darījumu riska novērtēšanu dažādām nozarēm.