good

Finanšu pakalpojumi

Mūsu zināšanas un pieredze, apkalpojot klientus, kas pārstāv banku un finanšu sektoru, sakņojas mūsu kā bijušo iekšējo juristu pieredze strādājot lielākajās Latvijas bankās, kas arī ir devusi padziļinātu izpratni par šīs nozares darbību un zināšanām nozarē.
Regulāri sniedzam konsultācijas, strīdu risināšanas pakalpojumus un citus juridiskus pakalpojumus vairākām bankām, FOREX, aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumiem un citām finanšu iestādēm.
Mūsu juristi ir piedalījušies ieguldījumu brokeru sabiedrības iegādē, iesaistījušies banku dibināšanā un konsultējuši ārvalstu kredītiestāžu un investīciju institūciju sadarbību ar Latvijas bankām un snieguši atzinumus par likuma ievērošanu, atsevišķu finanšu darījumu perspektīvām un iespējām Latvijā.
Galvenie klienti šajā sektorā ir AS Moda Kapitals – lombardu ķēde, starptautiska patēriņa kreditēšanas kompānija, Šveices banka un FOREX platformas operators, kā arī aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums Citadele Asset management.

Spožākie pieredzes brīži